Jak získat odškodnění za medvědí útok? Chovatelé si v Beskydech stěžují na zdlouhavý postup, dostanou tisíce korun

Vsetínské samoty v posledních dnech obchází medvěd.

Na dvou místech u Vsetína stačil strhnout několik ovcí a dalším chovatelům u Bystřičky rozbil úly. Do lokality se navíc vrací. Medvěd patří mezi zákonem chráněné šelmy, proto poškozeným chovatelům přináleží finanční náhrada.

Obvyklá cena ve Zlínském kraji je 3 500 korun za ovci. Částka se může v jiných lokalitách lišit. Vyhláška říká, že to má být cena v místě obvyklá.

Fotky i doklady

Ať už jde o roztrhanou ovci, krávu nebo rozbitý včelín. Pokud ale má chovatel doklad o nákupu strženého zvířete, proplatí mu stát doloženou cenu. 

Medvěd je poklad. Vrací se k ovcím, má dostatek potravy a toulá se v okolí Vsetína

Medvěd je impozantní zvíře

Medvěd se znovu vrátil k ohradám s ovcemi na Horní Jasence ve Vsetíně.

Chovatelé musí ohlásit událost co nejdříve, nejpozději však do čtyřiceti osmi hodin. A to nejlépe místně příslušnému orgánu ochrany přírody. To je třeba na správě Chráněné krajinné oblasti nebo na odboru životního prostředí úřadu obce s rozšířenou působností. 

Místo musí také být co nejrychleji ohledáno odborníky. Po zjištění škody by měl chovatel zajistit stopy, trus, případně chlupy šelmy zachycené na ohradě. Je dobré vše nafotit třeba na mobil. A to včetně mrtvých a poraněných zvířat a místa, kde k útoku došlo.

Úřední šiml vyplácení zdržuje

Hned by měl být také přivolán veterinář, který ohledá mrtvá zvířata a vydá potvrzení o příčině jejich smrti, případně ošetří zvířata zraněná.

Chovatel pak musí nejpozději do deseti dnů podat žádost o náhradu škody na krajský úřad. Žádost se dá stáhnout zdarma na internetu u příslušného úřadu nebo třeba na stránkách šelmy.cz. Kraj pošle žádost na ministerstvo financí. To žádost posoudí a peníze pošle zpět na krajský úřad. Rada pak odškodnění schválí a pošle je chovateli.

Na zdlouhavost systému ale už delší dobu upozorňují například ekologové z Hnutí Duha, kteří se velkými šelmami v Beskydech dlouhodobě zabývají. Podle nich je systém komplikovaný.

Kromě přebujelé administrativy, která proces proplácení zpomaluje, jsou zde další velké nedostatky. Vyhláška podle nich neumožňuje proplácení veškerých vzniklých nákladů. Jak vysvětlil ekolog Miroslav Kutal, stát neproplácí náklady za veterinární posudek a kafilérní služby, tedy odstranění mrtvého zvířete

autor: Miroslav Urubek

Související