Apoštolský nuncius v Česku Daniel Balvo ve Velehradě vyzdvihl význam Cyrila a Metoděje

Bohoslužbě, která se na moravském poutním místě pravidelně koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje, přihlížely za slunečného počasí tisíce lidí, kteří zaplnili nádvoří před bazilikou.

Význam svatých Cyrila a Metoděje i výzvy současného světa zmínil v pátek v kázání na Velehradě apoštolský nuncius v Česku Charles Daniel Balvo. Byl hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní mše svaté, kterou vyvrcholily tradiční cyrilometodějské slavnosti na Velehradě na Uherskohradišťsku.

"Dnes oslavujeme svaté Cyrila a Metoděje, kteří byli posláni, po dvou, jako apoštolové v evangeliu. Byli to dva muži, dva bratři, kteří se vydali na cestu ze svého domova v Soluni a začali hlásat evangelium lidem, našim předkům, kteří ještě neznali osobu Ježíše Krista. Vydali ze sebe to nejlepší a dědictví, které nám předali, je úžasné: víra, modlitba, zpěvy, jazyk, tradice a mnoho dalšího," uvedl Balvo.

My se, jako svatí Cyril a Metoděj, zavazujeme k tomu, že zcela dáme to nejlepší z toho všeho, čím jsme a co máme, abychom hlásali slovy i skutky radostnou zvěst evangelia Ježíše Krista.
Daniel Balvo, apoštolský nuncius v Česku

Dnešní svět se podle něj vyznačuje stejnými obtížemi a výzvami, kterým čelily první křesťanské komunity v Korintu. "Je zde tolik nespravedlnosti a zlo je ve společnosti skutečně přítomno. Je zde na výběr tolik různých filozofií a náboženských směrů. My se, jako svatí Cyril a Metoděj, zavazujeme k tomu, že zcela dáme to nejlepší z toho všeho, čím jsme a co máme, abychom hlásali slovy i skutky radostnou zvěst evangelia Ježíše Krista. Světu, který hledá cíl a smysl, nabízíme poselství víry, naděje a především lásky," uvedl Balvo.

Poslání svěřené církvi vyžaduje podle jeho slov oddanost a soustředěný zájem. "Věřící jsou voláni k tomu, aby dávali to nejlepší z toho, čím jsou a co mají, a musí se vyvarovat všeho, co je rozptyluje a odvádí jejich pozornost od Ježíšovy osoby," uvedl. Připomenul však také, že v dějinách církve se duchovní někdy neřídili poučením daným Ježíšem. "Nechali se rozptýlit jinými zájmy - politickou mocí, penězi, pohodlným životem, osobními zájmy - které vrhly stín na integritu poslání, do kterého byli zapojeni," uvedl Balvo.

Bohoslužbě ve Velehradě přihlížely tisíce lidí

Bohoslužbě, která se na moravském poutním místě pravidelně koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje, přihlížely za slunečného počasí tisíce lidí, kteří zaplnili nádvoří před bazilikou. Na hlavním pódiu nad oltářem bylo umístěno takzvané Palladium země české. Obrázek Staroboleslavské madony je po staletí jedním ze symbolů české státnosti a jedno z hlavních lákadel letošních Dnů lidí dobré vůle na Velehradě. Převoz palladia ze Staré Boleslavi si vyžádal mimořádná bezpečnostní opatření.

Vystavení památky na Velehradě připomíná mimo jiné 1150. výročí od smrti svatého Cyrila a jmenování svatého Metoděje prvním moravským arcibiskupem a také 30. výročí svatořečení Anežky České.

Spustit audio zdroj: ČTK

Související