Úterní Noční linka: Dobrovolníci!

Pracovali jste někdy jako dobrovolník? Kde a za jaké situace? A jaké jsou vaše zkušenosti? Je práce dobrovolníků nejen v Čechách, ale i všude ve světě podle vás důležitá? Pomohli právě vám třeba v nějaké svízelné situaci právě dobrovolníci? A komu byste rádi poděkovali?

Dobrovolnictví má v českých zemích bohatou tradici. Jeho kořeny sahají do období národního obrození a následně do doby prvního československého státu po roce 1918, kdy dobrovolné spolky významně ovlivnily jeho kulturní úroveň. V současnosti jsou dobrovolníci nejvíce zapojeni do ochrany životního prostředí, humanitárních a lidskoprávních aktivit, dále dobrovolnictví zdravotního a sociálního či činností v oblastech kultury, sportu, vzdělávání a práce s dětmi i mládeží.