O pořadu Stretnutie

Udelenie Ceny Mateja Hrebendu Ľubice Svárovskej a jej spolupracovníci – dole Darina Sládečková, Ľubica Svárovská, Elena Kotová, hore Igor Šebo, Miro Mokoš a Juraj Gerbery

Stretnutie – vysielanie Českého rozhlasu nielen pre slovenských spoluobčanov, ale pre všetkých, ktorí nechcú stratiť kontakt so Slovenskom a slovenčinou.

Je to jediný rozhlasový magazín, ktorý sa vysiela po slovensky a je o Slovákoch a pre Slovákov v Českej republike. Stretnutie je moderované po slovensky, príspevky sú v slovenčine a aj hudobnú zložku tvoria len diela slovenských autorov. 

Hodinový magazín prináša informácie, čo nové sa na Slovensku deje v politike a športe. Predstavuje českých Slovákov, odborníkov v najrozličnejších povolaniach, ktorí hovoria o novinkách a problematike svojich profesií, zaujímajú postoje ku každodenným udalostiam v Česku. Pozývame k mikrofónu slovenské osobnosti od vedy až po umenie, ktorí sú na pracovných návštevách v Českej republike. Stretnutie mapuje aj spoločenský život slovenskej menšiny v Česku.

Stretnutie moderujú Miro Mokoš, Ľubica Svárovská, Igor Šebo a Richard Trsťan. Kmeňovými spolupracovníkmi sú napríklad Oto Görner, Martin Šeďo, Darina Sládečková, Tatiana Čabáková či Elena Kotová

Svoje postrehy nám môžete písať na e-mailový kontakt: stretnutie@rozhlas.cz 

Historie pořadu

Slovenská redakcia vznikla hneď po rozdelení federácie 1. januára 1993. Prvá relácia Stretnutia sa odvysielala v stredu 28. apríla 1993. Bola to hodinová beseda s predstaviteľmi zaregistrovaných slovenských spolkov na stanici Regina Praha. Tam sa ešte vysielali dve 15-minútové relácie v utorok a vo štvrtok. 

d septembra 1993 sa hodinová relácia presunula na utorok na Radiožurnál a 15-minútové relácie na stredu a štvrtok na regionálne okruhy ČRo. Od januára 2002 sa upravili časy a slovenská redakcia vysielala v pondelok a stredu 15 minút na regionálnych okruhoch a v utorok na Radiožurnáli 55 minút. 

Od 1. januára 2011 sa vysielanie na Radiožurnáli presunulo z utorka na nedeľu. Čas zostal nezmenený 20.05–21.00 hodín. 

U vzniku relácie Stretnutie boli Irena Novotná a Ľubica Svárovská. Medzi spolupracovníkov, ktorí nám pomáhali pri vysielaní, bol i Viliam Raček, Daniel Šabík, Matej Šišolák či Juraj Gerbery. Mnohí vtedajší externisti s redakciou spolupracujú dodnes. 

Pořad připravují