Od zapáleného klestí hořel v Rajnochovicích les. Hasiči radí, jak likvidovat odpad na zahradách i v lese

Zakázané je už několik let i vypalovaní luk, při kterém často docházelo k požárům.

Hasiči každoročně vyjíždějí k případům, kdy po příjezdu místo požáru najdou na místě zahrádkáře, který ohněm likviduje například spadené listí.

Co se týče zahrádek u rodinných domů, tak na nich je možné pálit výhradně suchý odpad ze zahrádky a stromů. Při pálení biologického odpadu doporučují hasiči dodržovat několik pravidel, která pomáhají předcházet případným požárů.

Hašení požáru u Rajnochovic

Na oheň by měla vždy dohlížet osoba starší osmnácti let, spalovat klestí by se mělo v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů a při náhlém zhoršení počasí - například silném větru - by se pálení mělo okamžitě přerušit a oheň ihned uhasit.

V blízkosti spalování by také měl být připravený například kbelík s vodou, nebo lopata a písek. Důležité je také opouštět ohniště až po úplném uhašení ohně

Některé obce a města to mohou mít ošetřeno vyhláškou, která pálení odpadu na jejich území zakazuje. Ve Zlínském kraji města a obce podobnou vyhlášku nemají.  Hasiči jednoznačně doporučují kompost nebo do bioodpadu.

Jak řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Lucie Javoříková, kromě suchého odpadu ze zahrádek se nesmí pálit nic dalšího jako například staré pneumatiky, plasty, oleje nebo nábytek.

Zakázané je už několik let i vypalovaní luk, při kterém často docházelo k požárům. Ty měly za následek nejen škody v řádech desítek milionů korun, ale umírali při nich i lidé.

Pálení při těžebních prací je povolené, ale musí se dodržovat přísná opatření požární bezpečnosti a pálení se také musí nahlásit na krajské operační středisko hasičů.

Hašení požáru u Rajnochovic

Související