Na úseku z Vizovic na Slovensko má místo dálnice stát silnice I. třídy

8. listopad 2023 14:08

Ředitelství silnic a dálnic oživilo plány na spojení z Vizovic ke slovenským hranicím, místo dálnice to má být silnice I. třídy

Stavbu rychlostní silnice R49 z Vizovic na hranici se Slovenskem odmítlo Ministerstvo životního prostředí odsouhlasit v roce 2013. V roce 2015 se rozhodlo, že dálnice D49 skončí u mimoúrovňové křižovatky u Vizovic a dále bude pokračovat silnice I. třídy bez středových svodidel.

Jde o 25 kilometrů silnice, polovina má mít tři pruhy a polovina by měla být čtyřpruhová. Podle silničářů je vybudování rychlostní silnice jedinou možností, jak dostat dopravu z měst a obcí na trase. Kvůli kopcovitému terénu totiž není možné postavit obchvaty.

Počítá se také s tím, že se silnice spojí s rychlostní silnici od hranic do slovenského Púchova a napojením na dálnici D1. Tento úsek by se na slovenské straně měl začít stavět v roce 2027.

Stanovisko ekologů

Stavbu rychlostní silnice z Vizovic na východ odmítají ekologové kvůli vlivu na Vizovické vrchy. Jak tedy vypadají nové plány silničářů? Při stavbě vizovické části se počítá s několika tunely. Jeden by měl měřit až tři kilometry. Alternativní plány počítají se dvěma kratšími tunely. Začíná tedy nový proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

To bude náročné i kvůli tomu, že stavba může vliv na soustavu evropsky významných lokalit Natura 2000. Negativní vliv na přírodu tak může třeba mít vybudování mimoúrovňové křižovatky a přivaděče u Pozděchova. Jde totiž o místo, kde byl zaznamenaný výskyt vlků, rysů i medvědů a je to významné místo pro pohyb zvířat přes Vizovické vrchy.

První část dálnice D49 z Hulína do Fryštáku

V roce 2024 by měla být dostavěna první část dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Silničáři při její výstavbě aktuálně řeší problémy s bezpečností. V poslední době totiž zaznamenali, že si lidé zkracují cestu mezi okolními obcemi přes staveniště. Většinou jsou to cyklisté.

Jak zdrůraznil mluvčí ŘSD Jan Rýdl, neoprávněným vstupem do prostor staveniště lidé vystavují nebezpečí úrazu nejen sebe, ale také dělníky a řidiče. V příštím týdnu navíc začnou silničáři na této stavbě pokládat betonový kryt vozovky. Pokud by ho někdo poškodil, hrozí mu podle Rýdla řízení o náhradu v řádu stovek tisíc korun.

D49 Hulin_Frystak
Spustit audio

Související