Na Janúšově usedlosti v Žítkové na Uherskohradišťsku začala oprava historické roubené stodoly.

15. červenec 2020 06:00
Janúšova usedlost - Žítková

Čtveřice tesařů by ji pomocí původních nástrojů a řemeslných postupů měla obnovit do konce letošních prázdnin. 

V malebné krajině Bílých Karpat na pomezí Moravy a Slovenska se v úterý 14. července v rámci záchrany památkově chráněné Janúšovy usedlosti č. p. 29 uskuteční jedinečná dílna tradičního tesařského řemesla.

Návrat k řemeslné tradici

Areál památky na několik týdnů naplní vůně čerstvého dřeva a rozezní údery tesařských seker. V rámci opravy vzácně dochované roubené stodoly se Janúšovo vrátí do časů, kdy tesaři používali při stavbě domů tradiční nástroje – sekery a ruční pily. Ač každý z těch, co přiloží ruku k dílu, přijíždí z jiného koutu Čech, či Slovenska, na Kopanicích všichni najdou společnou řeč. Manuální práce a poctivé řemeslo neznají hranic, boří bariéry a spojují všechny lidi dobré vůle.

Janúšova usedlost - Žítková

Jdi na to s fortelem

Teoretické poznatky a praktické ukázky se prolnou s autentickým prostředím kopaničářské lidové architektury. Záštitu nad dílnou převzali Andrea Nasswettrová, vedoucí metodického pracoviště firmy Thermo Sanace a Jozef Štibravý, zakladatel společnosti Tesané. Účastníci akce se seznámí s metodami průzkumu dřevěných historických konstrukcí a tradiční výrobou trámů tesáním z kulatiny. Příležitost bude také vyzkoušet si původní nástroje a řemeslné postupy našich předků. Na příkladu Janúšovy chalupy se ukazuje důležitost citlivého přístupu k památkám a jejich šetrné obnovy.

Janúšova usedlost - Žítková

Dědictví pro budoucnost

Ojedinělý soubor vzácně dochovaných lidových staveb zahrnuje skromný obytný dům z nepálených cihel, výraznou roubenou stodolu a torzo chléva. Celý areál se dlouhodobě nacházel v neutěšeném a havarijním stavu a spěl ke svému zániku. Probíhající záchrana a citlivá obnova jednotlivých objektů za užití tradičních postupů a materiálů navrací usedlosti autentičnost a zachovává její historické a architektonické hodnoty. Díky příkladnému přístupu majitelů byla Janúšova chalupa Národním památkovým ústavem nominována v soutěži Patrimonium pro Futuro 2020 v kategorii Záchrana památky a usiluje o přízeň v hlasování veřejnosti v kategorii Památky děkují.

autoři: Michal Sladký , Ondřej Strachota | zdroj: Český rozhlas Zlín
Spustit audio