Motorkáři a řidiči čtyřkolek ničí lesy v okolí Valašských Klobouk.

Motorkáři poškozují na nezpevněných lesních cestách povrch terénními rýhami popřípadě vjíždějí i do lesních porostů. Náprava takových míst je mnohdy i nerealizovatelná.

Motorkáři a řidiči čtyřkolek ruší lesní klid a ničí terén v okolí Valašských Klobouk. Většina území se přitom nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Stížnosti už řeší policie, lesní stráž i samotné město. Na podrobnosti se v rozhovoru ptal moderátor Pavel Vacek referenta lesního hospodářství Městského úřadu Valašské Klobouky Lubomíra Častulíka.

Která místa v okolí Valašských Klobouk vandalové nejvíce ničí? 

Podle zákona je zakázáno jezdit a stát motorovými vozidly v lese.  Výjimku z tohoto zákazu může udělit vlastník lesa a to pouze ve vlastním lese některým řidičům pro vjezd a stání motorovým vozidlem a dále pro činnosti prováděné při hospodaření v lese. S ohledem na situaci ve společnosti v posledním půlroce dochází k zvýšenému tlaku návštěvníků lesa asi v celé republice i na lesní ekosystémy a samozřejmě dochází i k střetům mezi vlastníky, slušnými návštěvníky lesa na jedné straně a motorkáři. Těmi jsou vyhledávána zejména místa nezpevněných lesních cest a pěšin po hřebenech okolních Bílých Karpat a Vizovických vrchů, tedy tras převážně kolidujících s turistickým značením. Dále to jsou lokality zpevněných lesních cest všech kategorií, které se stávají závodištěm motorek, čtyřkolek a terénních vozidel. Příkladem může být nedávná nehoda čtyrkolkáře  v lokalitě lesní cesty za Brumovským hradem s tragickými důsledky z důvodu rychlé jízdy po lesní cestě.

 Co konkrétně v lesích motoristé poškozují a lze takové škody napravit? 

V lesích zejména motorkáři poškozují na nezpevněných lesních cestách povrch terénními rýhami a samozřejmě v rámci adrenalinu se nevyhýbají místům podmáčeným, popřípadě přímo vjíždějí do lesních porostů a mnohdy i mladých lesních kultur. Náprava a oprava takových míst a lokalit je pro vlastníky lesa ekonomicky nákladná a v případě drobných vlastníků lesa mnohdy i nerealizovatelná.

Jaké možnosti obrany proti tomuto jednání město - potažmo městské lesy mají?

Město Valašské Klobouky jako spousta jiných větších vlastníků lesa pro lesy ve svém vlastnictví má ustanoveného svého lesního hospodáře, který je současně i lesní stráží. Lesní stráž je za svou činnost zodpovědná vlastníku lesa a orgánu státní správy lesů, který ji ustanovil. V případech zjištěných zakázaných činností v lesích postupuje v souladu s ustanoveními zákona o lesích, popřípadě žádá o součinnost v rámci městských lesů městskou polici nebo přímo Policii České republiky.

Jak spolupracujete s policií a jaké pokuty přistiženým motorkářům hrozí?

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor životního prostředí dlouhodobě spolupracuje s místními odděleními Policie České republiky při eliminaci zakázaných činností v lesích formou mimo jiné i formou společných hlídek lesní stráže a Policie České republiky. Přestupky jsou řešeny na místě nebo v rámci přestupkového řízení oznámeného lesní stráží a Policií ČR místně příslušným orgánem státní správy lesů. Za porušení zakázaných činností v lesích, nejen tedy motorkářům, může být udělena v blokovém řízení pokuta až pět tisíc korun. Nicméně vždycky opakuji, chovejme se k sobě navzájem, k  lesům a ostatním pozemkům tak, jak bychom se chovali k majetku v našem vlastnictví. Všechny pozemky někomu patří, a pokud je nějakým způsobem užíváme, musíme se chovat tak, jako bych byli u tohoto vlastníka na návštěvě.

Spustit audio
autoři: Český rozhlas Zlín , Ondřej Strachota | zdroj: Český rozhlas Zlín