Křížová cesta Dušana Jurkoviče na Hostýně z keramických kachlí vznikala 20 let. Udivuje dodnes

Hostýn na Kroměřížsku nedaleko Bystřice pod Hostýnem je nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem na Moravě.

Dominantní a do širokého okolí viditelná je bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Mezi památkami, které v areálu jsou, vzbuzuje pozornost Křížová cesta Dušana Jurkoviče.

Na Hostýně jsou vlastně dvě křížové cesty. Ta starší, z prvních let 20. století, nemá vysokou uměleckou hodnotu a v době vzniku byla hodně kritizovaná. Zato dílo slovenského architekta Dušana Jurkoviče bylo od začátku považováno za ozdobu svatého Hostýna.

Jurkoviče požádala o spolupráci Matice svatohostýnská. Bylo to v roce 1904 a Jurkovič už měl v té době dokonce vypracovaný plán na úpravu baziliky, rozhledny a v dalších návrzích počítal i se stavbou nové křížové cesty, nového přístřešku pro obchody a vůbec chtěl upravit celý prostor Hostýna. Jeho velkolepé plány sice zastavila první světová válka, ale návrh na novou křížovou cestu byl jednomyslně schválený a Jurkovič byl zároveň pověřen řízením stavebních prací.

Kolonáda i Jurkovičův vodoléčebný ústav se slunečními lázněmi. Podívejte se, jak se Luhačovice změní

Nová podoba vodoléčebného ústavu s přilehlými slunečními lázněmi v Luhačovicích

Lázeňský areál v Luhačovicích čekají opravy za více jak dvě sta milionů. Obnovy se dočká kolonáda, hala s vincentkou i vodoléčebný ústav se slunečními lázněmi.

Čím tak zaujal? Historikové říkají, že použil svůj oblíbený trik. Jednotlivá zastavení koncipoval ve stylu lidové architektury. Snad i proto si vybral jako autora liturgických výjevů malíře Jožu Úprku. Známý moravský umělec měl údajně představu, že obrazy pro křížovou cestu budou oknem do nebe. Musel ovšem vymyslet, jakou technikou se budou malovat, aby odolaly nepříznivým hostýnským povětrnostním podmínkám.

Rozhodl se pro v té době novou techniku malbu zapékanou do skla. Dvě zastavení, která tímto způsobem ztvárnil, údajně udivovala návštěvníky Hostýna svojí dokonalostí. Jenomže už za tři roky mozaiky navlhly a musely být odstraněny. Mluví se o tom, že byly převezeny na Velehrad, kde jsou doposud. Jurkovič pak přizval ke spolupráci malíře Jana Köhlera a ten přišel na nový způsob ztvárnění výjevů křížové cesty.

Navrhnul, aby obrazy byly zhotovené z barevných koupelnových kachliček. Technologie byla náročná jak pro malíře, tak i pro výrobce keramických kachlí, přesto byla křížová cesta tímto způsobem zhotovena.

Stavba kamenných kapliček podle Jurkovičova návrhu byla zahájena v roce 1904. Malíř Jano Köhler začal své předlohy připravovat v roce 1912. Trvalo mu dvacet let, než dvanáct zastavení dokončil. Byl precizní a pečlivě zkoumal všechny dobové detaily. Musel vytvořit dokonalý podklad pro výrobce kachlí, aby výjevy působily věrohodně. Podle umělců to bylo jeho vrcholné dílo. 

Při prohlídce křížové cesty to posoudíte sami. Přibližně šest set metrů dlouhá trasa začíná hned vedle baziliky. Není náročná, kopíruje totiž sedlo mezi dvěma hlavními vrcholy Hostýna. Její součásti je i nejstarší přístupová cesta na Hostýn, tzv. Železná brána. Úsek končí u hřbitova rotundou původní křížové cesty. Jurkovič ji využil pro ukončení té své. Dochovala se i jedna skleněná mozaika Joži Úprky. Zdobí kapli dvanáctého zastavení.

Ovšem v hostýnských klimatických podmínkách dostane časem zabrat každý materiál. I keramika, byť chráněná přístřeškem. Možná si pamatujete, když se před lety mluvilo o restaurování obrazu prvního zastavení. Šest let trvalo, než se manželům Paříkovým a dalším lidem podařilo mozaiku znázorňující Pilátův soud zachránit a opravit. Dnes je obraz považovaný za český i světový unikát.

Vodní kaple na Svatém Hostýně
Spustit audio