Kostely, hradby i Dům kultury ve stylu brutalismu. To vše je Uherský Brod

Uherský Brod je město v okrese Uherské Hradiště, leží na řece Olšavě a žije v něm přibližně 17 tisíc obyvatel.

Kostel Mistra Jana Husa, je nejstarší církevní stavbou ve městě.  Pochází zřejmě ze 14. století a původně byl farním kostelem sv. Jana Křtitele. I ostatní kostely ve městě mají dlouhou historii, chrám Neposkvrněného početí Panny Marie nebo jedna z nejstarších a největších památek klášter Nanebevzetí Panny Marie.

Do památkové zóny patří radnice, významná historická budova s věžními hodinami a soškou Černého Janka, k němuž se váže známá pověst z doby kuruckých válek. Nedaleko radnice je památkově ceněný objekt panský dům z 16. století.

Uherský Brod, Komňa, Nivnice nebo někde na cestě? Víme, kdy se Komenský narodil, nevíme ale kde

Citáty Jana Amose Komenského platí dodnes

Muzea, školy, náměstí, parky, ulice, sochy, časopisy, konference, dokonce i typ písma nebo anketa o nejoblíbenějšího učitele. To vše vzniklo nebo bylo pojmenováno z úcty k učiteli národů Janu Amosi Komenskému.

Unikátní je městské opevnění, to jsou zbytky hradební zdi, která byla původně vysoká 10 metrů, měla čtyři brány a poslední z nich slouží nyní jako vstup k Muzeu Jana Amose Komenského. Muzeum sídlí právě v části městského opevnění, které se dochovalo i s barokním sálem z konce 17. století.

Při prohlídce Uherského Brodu většinou každého zaujme mohutná budova Domu kultury. Stavba z 80. let minulého století byla vybudována v architektonickém stylu, kterému se říká brutalismus. Mě ten název trochu děsí. Definice říká, že pochází z francouzského slova béton a znamená drsný beton.

Objekt stavěný v tomto rázu má mohutně formované, často nepravidelné betonové plochy. Dům kultury takový je a zároveň je unikátní ukázkou této architektury, a to nejenom zvenku. Také interiér do detailů prezentuje zmíněný styl. Navíc má ještě něco, co pro kulturní domy není úplně běžné, sál s kapacitou 524 míst a v něm překrásné píšťalové varhany.

Z městské památkové zóny Uherského Brodu jsem toho vyjmenovala už dost, možná jsem něco vynechala, ale nechci zapomenout na proslulou hvězdárnu, která funguje už přes půl století. Specializuje se na pozorování Slunce a má největší funkční dalekohled na Moravě a největší veřejně přístupný v Česku a několik let také digitální planetárium. 

Městskou památkovou zónu někdejšího královského města Uherský Brod mapuje naučná stezka, je necelé dva kilometry dlouhá a zvládnete ji i bez průvodce, protože na trase je pět stanovišť se zvukovými nahrávkami o historii jednotlivých objektů.

Související