Hrabošů na polích ve Zlínském kraji opět přibylo a stále škodí. Na Kroměřížsku najdete na hektaru až 13 tisíc východů z nor

13. září 2023 15:18

Zemědělcům na Kroměřížsku a částečně i na Zlínsku a Uherskohradišťsku stále ničí úrodu přemnožení hraboši. Těch od konce srpna navíc znovu na polích výrazně přibylo.

Zvláště na Kroměřížsku letos bojují s přemnoženými hraboši. Zemědělci používají termín práh škodlivosti, což představuje počet 200 aktivních východů z nor na hektar. Ve Zlínském kraji je ale tento práh překročen v průměru asi osm a půl krát.

Na některých místech dokonce dosahují počty hrabošů řádů desetinásobků prahu škodlivosti, v nejextrémnějším případě je to až 13 tisíc východů z nor na hekar. To se týká právě oblasti Kroměřížska, konkrétně obcí Rataje, Břest a Kyselovice. Výrazně vysoké hodnoty ale Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zaznamenal i ve Vlčnově na Uherskohradišťsku nebo v Napajedlích na Zlínsku.

Ve velkém se v tuto chvíli hlodavci vyskytují hlavně na meziplodinách - tedy rostlinách, které se sází kvůli zlepšení kvality půdy mezi obdělávané pole, škody jsou i na sklizených plochách.  V Ratajích a Postoupkách díky nim a nepříznivému počasí spojenému s krupobitím hláší milionové škody na řepce, pšenici, kukuřici i cukrovce. Podobné problémy mají i v Břestu.

Škody mohou být ještě větší – podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jsou aktuálně hraboši hrozbou pro nově zakládané porosty ozimých plodin.

Jak přemnožování hrabošů zabránit

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydal doporučení, aby zemědělci v oblastech s vysokým výskytem hrabošů nevysévali letní meziplodiny. Ty totiž hlodavce krmí a poskytují jim úkryt před jinými živočichy. Doporučení ale platí jen pro zemědělce v ohrožených okresech, tedy ve Zlínském kraji jen pro Kroměřížsko.

Takové opatření podle některých zemědělců nemusí zabrat. Podle agronoma Martina Gabrhelíka i šéfa ratajského družstva Josefa Sedláčka by nejvíce pomohlo zrychlení procesu povolení k použití přípravků na hubení hlodavců. V tuto chvíli totiž povolení trvá asi 3 měsíce, zemědělci ale potřebují v takových případech zasáhnout co nejrychleji.

Spustit audio

Související