Fenomén Slušovice, politika i vysoká škola – to vše bylo náplní pracovního života Františka Trnky

18. březen 2021

19. března slaví narozeniny František Trnka, v letošním roce už devadesáté. Český rozhlas Zlín proto připravil vzpomínkové povídání o tomto moudrém a inspirativním muži, který řadu let působil ve Slušovicích jako ekonomický náměstek Františka Čuby, byl politikem i děkanem zlínské Fakulty managementu a ekonomiky.

V záznamu nabízíme rozhovor Andrey Kratinové s bývalým i současným děkanem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vnislavem Nováčkem a Davidem Tučkem. Oba se s Františkem Trnkou osobně znají.

František Trnka, 1993

František Trnka - ekonom, politik a pedagog

Pochází z rodiny soukromého zemědělce. Vyučil se zahradníkem a absolvoval střední školu. Pak vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. V období let 1958–1982 působil na Vysoké škole zemědělské v Praze. Před rokem 1989 patřil mezi vedení JZD Slušovice, kde byl ekonomickým náměstkem předsedy tohoto agrokombinátu Františka Čuby. Po sametové revoluci se zapojil do politiky. V roce 1991 byl jmenován profesorem. Po skončení své parlamentní kariéry v roce 1996 byl v říjnu 1997 jmenován děkanem zlínské Fakulty managementu a ekonomiky brněnského Vysokého učení technického. Funkci děkana zastával do roku 2001, kdy požádal o uvolnění z rodinných důvodů.

autoři: Andrea Kratinová , Růžena Vorlová
Spustit audio

Související