Základní umělecká škola Zlín naučí hrát děti na jakýkoli nástroj. Zapojila se do akce ZUŠ Open

Česká republika se chystá na třetí ročník akce ZUŠ Open. Ta bude dva dny, a to 31. května a 1. června. Akce upozorňuje na význam uměleckého vzdělávání i práci pedagogů.

Základní umělecké školy nabízejí hudební, taneční, divadelní, výtvarné a další aktivity. V květnu proto navštěvují naši redaktoři pět základních uměleckých škol ve Zlínském kraji, a dokumentují tak jejich činnost. Tentokrát redaktorka Saskia Mišová zjišťovala přímo od ředitelky Základní umělecké školy Zlín Martiny Hniličkové, jak to na této škole chodí, a čím je výjimečná.

Proč je důležité umět hrát na hudební nástroj, nebo znát nějaké výtvarné techniky nebo mít nějakou pohybovou dramatickou výchovu? „Myslím, že to není jen o tom, naučit se něco, co souvisí s daným oborem, ale je to i potkávání se s lidmi. To, že děti na sebe musejí reagovat, musejí se přizpůsobovat, musejí se tolerovat v orchestru nebo při skupinové výuce, to jsou věci, které se jim velice hodí do života. I to, že musí něco dělat. Musí to být dlouhodobé, cílevědomé, aby to mělo nějaký výsledek,“ vysvětlila Hniličková.

Máme tady i nové menší nástroje, jako je například fagot, hoboj, basový klarinet. Jinak učíme v podstatě na všechny nástroje.
Martina Hniličková, ředitelka ZUŠ Zlín

Škola je podle ní unikátní tím, že nabízí výuku na spoustě nástrojů. „Máme tady i nové menší nástroje, jako je například fagot, hoboj, basový klarinet. Jinak učíme v podstatě na všechny nástroje,“ vyjmenovala ředitelka. Jedinou harfu škola nevyučuje. Historie základních uměleckých škol je podle Hniličkové v regionu veliká. „Konkrétně v našem kraji nejstarší ZUŠka sahá až do devatenáctého století a naše škola zanedlouho oslaví devadesát let,“ zmínila Martina Hniličková.

Zájem o umělecké vzdělání v dnešní přetechnizované době podle ní v dnešní době neupadá. „Myslím si, že právě protipól tady té komerce a techniky, že v tomto je to úžasné. A místo základních uměleckých škol je tak nezastupitelné,“ myslí si ředitelka. Prostory Základní umělecké školy Zlín jsou vyzdobeny uměleckými výtvory žáků. „Tímto je naše škola ojedinělá. My si každý rok stanovíme téma, které je společné pro všechny čtyři obory. Máme jejich velké propojení. A nyní je zde výstava, která se jmenuje Za kulturou kolem světa. Takže letos máme toto téma,“ uvedla k obrázkům ředitelka školy s tím, že je hrdá, že nad výstavou převzal záštitu Miroslav Zikmund.

autor: Saskia Mišová
Spustit audio