Unikátní sonda do historie věznice v Uherském Hradišti. Bílé cely se měnily až za komunistů, od roku 1960 mizely věci

19. listopad 2021 20:41

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje rekonstrukci věznice za 436 milionů korun. Začít by měla v roce 2025, obnovený areál plánuje úřad otevřít v roce 2028.

V bývalé věznici v Uherském Hradišti skončily stavebněhistorický průzkum. Majitel věznice, kterým je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tak před plánovanou rekonstrukcí získal informace o aktuálním technickém stavu

Stavebně historický průzkum potvrdil, že naprostá většina konstrukcí věznice je z období výstavby z let 1896 - 1897, uvedla mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Do stejného období jsou pak podle průzkumu datovány i některé dveře k celám, cihlová dlažba, mříže či zachovaný kovový čistič obuvi.A až do roku 1948 nedošlo v areálu věznice k žádným větším stavebním úpravám.

Až v roce 1953 byla vybudována kanalizace a změněna dispozice jednotlivých cel, společných prostor i venkovního dvora. V období po zrušení věznice v roce 1960 začalo pozvolné chátrání. V tomto období pak došlo k největším ztrátám mobiliáře v interiéru.

Sondy na fasádě a stěnách v interiérech se zaměřily na barevné úpravy. Ukázalo se, že nejstarší barevná malba byla v případě vězeňských křídel s celami pravděpodobně řešena velmi jednoduše v bílém nebo šedomodrém odstínu. 

Celý areál byl při svém vzniku opatřeý monochromním pískově žlutým nátěrem a jako plnivo pro vápennou omítku byl použit říční písek. To dokládá hojný výskyt nalezených schránek sladkovodních měkkýšů.

Úřad připravuje rekonstrukci věznice za 436 milionů korun. Začít by měla v roce 2025, obnovený areál plánuje ÚZSVM otevřít v roce 2028. Kromě muzea by v něm měly sídlit také okresní soud, státní zastupitelství a probační a mediační služba. Spolek Memoria usiluje spolu s uherskohradišťskou radnicí o to, aby se věznice stala Národním památníkem obětí totalitních režimů.

 

Spustit audio

Související