Pondělí: Zážitky a příhody ze školních výletů

Jitka Lukešová
Jitka Lukešová
Jezdili jste rádi a často na školní výlety? Co všechno jste zažili a jak vás bavila místa, kam jste se jeli podívat? A jak vypadali vaše svačiny na výlety? Jezdili jste i na výlety, které byly několikadenní? Udělali jste někdy nějaký průšvih, který pak vyučující řešili i s vašimi rodiči?

Myslím, že asi všichni jsme, coby školáci, jezdili na výlety. Vždy alespoň jednou na závěr školního roku před prázdninami a také myslím, že jsme se vždy všichni moc a moc těšili. A těch zážitků se spolužáky, s učiteli i na samotné cestě.