Miliarda do kroměřížské nemocnice. Kraj tam chce mít monoblok se vším důležitým

Stavba první etapy by měla začít do dvou až tří let

Kroměřížskou nemocnici čeká největší investiční projekt v historii za jednu miliardu korun.  Budova A se má rozrůst o dvě nová křídla. Díky tomu a rekonstrukci stávající budovy zde vznikne kompaktní centralizovaný monoblok, kde budou umístěny všechny důležité a na sebe navazující provozy.

„Původně jsme v budově A chtěli pouze rekonstruovat operační sály, což by přišlo na více než 100 milionů korun. Ukázalo se ale, že by to byl nekoncepční krok, protože by se tím nezměnilo to zásadní, co potřebujeme, tedy logistika pacienta a návaznost ostatních medicínských procesů. Což nově rozšířená budova nabídne. Celá nemocnice se tak zkompaktní do jednoho celku,“ uvedl ředitel Kroměřížské nemocnice Petr Liškář.

Podle ně bude zdravotní péče soustředěna na jednom místě a mezi jednotlivými provozy nemocnice se bude možno přesouvat „suchou nohou“, umožní zvýšit produktivitu a kvalitu poskytované zdravotní péče. Díky kratším vzdálenostem se budou moci lékaři, zdravotní sestry i další personál pružněji přesouvat tam, kde jsou potřeba.

Rozšířením budovy A sem bude možné přesunout zdravotnické provozy z budovy B, která by v budoucnu mohla sloužit k jiným účelům, například pro následnou péči nebo by se zde mohlo vybudovat ubytování pro zaměstnance.

„Naší snahou je, aby stavba vznikala po etapách, proto od nás i zpracovatel generelu obdržel zadání zpracovat ten proces etapovitě tak, aby bylo možno na jednotlivé části stavby postupně plynule navazovat. Pokud vše půjde dobře, s realizací první etapy bychom mohli začít do dvou, tří let,“ řekl lidovecký hejtman Jiří Čunek.

Spustit audio
autor: Český rozhlas Zlín

Související