Městská hromadná doprava ve Zlíně se mění. Novinky souvisí s linkou k zoologické zahradě

Nový trolejbus pro Zlín

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) prodlouží od 1. dubna ve zkušebním provozu trolejbusovou linku číslo čtyři k zoologické zahradě v místní části Lešná.

Zajíždět k ní bude i nová trolejbusová linka číslo pět. Uvedl to mluvčí DSZO Vojtěch Cekota. K zoo budou přes místní části Kostelec a Štípa jezdit nové bateriové trolejbusy, trakční vedení se tak prodlužovat nebude.

Dosud zajíždějí k zoo autobusy linek 34, 35 a 36, nezřídka v hodinových i delších intervalech. Trolejbusy mají k zoo jezdit v intervalu 15 až 20 minut.

"V pracovních dnech se počet spojů vedených od Zoo Lešná do Zlína zvýší z 38 na 62, ze zastávky Kostelec-lázně to bude zvýšení ze 45 spojů na 65. Výrazný bude také ekologický přínos pro oblast Kostelce a Štípy. Trolejbusy v místě své jízdy neprodukují žádné emise. V porovnání s autobusy jezdí s mnohem nižší hladinou hlučnosti," uvedl Cekota.

Princip změny spočívá v tom, že se trolejbusová linka číslo čtyři díky nasazení bateriových trolejbusů prodlouží z Vršavy mimo trolejové vedení až do Kostelce a Štípy a k zoo Lešná. Po návratu z úseku bez trolejí nasadí trolejbusy na Vršavě opět sběrače a při další jízdě pod trolejí se budou jejich baterie dobíjet na plnou kapacitu. Stejně to bude u nové linky číslo pět, která má Kostelcem a Štípou projíždět v opačném směru.

Na trolejbusy jezdící ze Zlína přes Vršavu až k zoo naváže ve Štípě samostatná autobusová linka číslo 46, která bude jezdit v intervalu 30 či 40 minut do Velíkové. Tento autobus bude odjíždět z přestupní zastávky ve Štípě tak, aby navazoval na příjezd trolejbusu ze Zlína a cestující zde nemuseli dlouho čekat. Stejný způsob dopravy z Velíkové do Zlína by měl fungovat i v opačném směru. Přitom zůstanou zachovány i některé dosavadní přímé autobusové spoje, které jezdí z Velíkové až do Otrokovic.

Ředitel DSZO Josef Kocháň uvedl, že společnost vedou k zásahu do organizace městské hromadné dopravy (MHD) dobré zkušenosti s využíváním bateriových trolejbusů. "Možná se nám nepodaří při tak rozsáhlé změně v systému MHD v Kostelci, Štípě a Velíkové nastavit hned napoprvé jízdní řády tak, aby všem zcela vyhovovaly. Po dobu čtyř až pěti měsíců proto počítáme se zkušebním provozem. Na jeho konci všechny získané poznatky i připomínky veřejnosti vyhodnotíme a podle většinových potřeb cestujících je do jízdních řádů zapracujeme," uvedl Kocháň.

DSZO letos pořídila sedm nízkopodlažních bateriových trolejbusů s klimatizací, které mají pomoci zmíněnou linku obsluhovat. Hodnota investice přesáhla 93,7 milionu korun, dotace z Evropské unie činila bezmála 79,7 milionu korun. Zbývající část doplatila DSZO.