Dům pro seniory Hvězda ve Zlíně přišel o akreditaci. Kraj hledá místo pro 59 klientů

7. listopad 2023 12:16

Zlínský kraj zrušil registraci sociální služby zlínskému zapsanému ústavu Hvězda, který provozuje domov pro seniory. Potvrdila to náměstkyně zlínského hejtmana Hana Ančincová z Pirátské strany.

Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdilo 3. 11. 2023 rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 10. 8. 2023 o zrušení registrace sociálních služeb poskytovatele Hvězda. Ke zrušení registrace dojde 31. 12. 2023 u zlínských zařízení Domov seniorů a Dům služeb seniorům.

Důvodem zrušení registrace je dluh na pojistném na sociálním zabezpečení. Vedení Hvězdy tvrdí, že dluh už zaplatilo a chce se bránit u soudu.

Z domova pro seniory by k  31. prosinci mělo odejít 59 seniorů. Podle náměstkyně hejtmana Hany Ančincové nyní kraj hledá místa, kde by seniory umístil. „Aktuálně musí proběhnout takzvané sociální šetření, během něhož potřebujeme zjistit, jaký druh péče klienti vyžadují, a na základě toho pro ně budeme hledat vhodné náhradní zařízení,“ uvedla Ančincová, do jejíž kompetence oblast sociálních věcí ve Zlínském kraji spadá.

„Máme připravených několik variant, na kterých spolupracujeme s obcemi a poskytovateli sociálních služeb ve Zlínském kraji. S žádostí o pomoc jsme oslovili také sousední kraje. O všechny klienty služby bude postaráno,“ slíbila Ančincová. Rodinní příslušníci a opatrovníci všech klientů budou prý o nastalé situaci neprodleně informováni.

Server Seznam Zprávy v červnu napsal, že podle svědků byla ve zlínském soukromém domově pro seniory Hvězda špína, poukazoval také na zanedbávání péče, málo jídla a krádeže.

Ředitelka ústavu Miroslava Kalivodová to označila za lži, kritiku považovala za odvetu problémových zaměstnanců či rodinných příslušníků.

V polovině června inspektoři MPSV zahájili ve Hvězdě kontrolu. V zařízení dělali kontrolu také hygienici, finanční úřad, pojišťovny i Zlínský kraj.

Inspekce MPSV ve Hvězdě už při kontrole zjistila například to, že klienti museli v rozporu se zákonem složit sponzorské dary jako předpoklad pro přijetí do ústavu.

"Poskytovatel ve většině případů také neeviduje stížnosti a nevyřizuje je písemně a v přiměřené lhůtě. V zařízení zároveň prokazatelně pracují osoby, které ale podle doložené dokumentace nejsou přímými zaměstnanci. Jeden ze zaměstnanců také pracuje jako sociální pracovník bez odborné způsobilosti stanovené v zákoně a v neposlední řadě s jedním z klientů poskytovatel vůbec neměl uzavřenou smlouvu," uvedlo ministerstvo. Uložilo Hvězdě maximální možnou pokutu podle současné legislativy.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/4552532/TZ_Hv%C4%9Bzda_registrace_07112023.pdf/631e4c38-2f2b-82a5-ce62-8685daa05d86

Ministerstvo práce a sociálních věcí vede nyní kvůli odvolání Hvězdy přezkumné řízení. 

Spustit audio

Související