Čtvrteční Noční linka: Práce je mým koníčkem

Jana Chládková

Je, nebo byla pro vás práce koníčkem? Je, nebo bylo chození do práce pro vás nutným zlem? Chodili jste do práce s radostí? Těšili jste se na to, co nového vytvoříte? A co kolegové, bylo vám s nimi příjemně? Co pro vás práce znamenala? Byla to velká součást vašeho života nebo zdroj pro obživu? Jak se na to díváte s odstupem času?

Práce je cílevědomá činnost člověka, která vytváří nové hodnoty (statky a služby). To je definice, ale co znamená toto slovo pro vás, i na to se vás budu ptát v dnešní Noční lince.