Zlínský kraj je páté nejlepší místo pro život v republice. Máme skvělé vzdělávání, ale nízké platy

4. září 2020

Díky vzdělávání, péči o děti a životnímu prostředí se Zlínsko umístilo na páté příčce srovnávacího výzkumu Místo pro život. Nejslabší stránkou života v kraji jsou nízké platy.

Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel všech krajů České republiky. Probíhá už desátým rokem a data agentura Datank získává průzkumem mezi 1250 obyvateli České republiky. Zkoumá se bezpečnost, volnočasové aktivity, ekologie, stav životního prostředí, vzdělávání, zdravotnictví a pracovní podmínky.

V roce 2019 v této anketě zvítězil Královéhradecký kraj, letos je to Praha. Mezi pozitiva Prahy patří například dostupnost lékařské péče a mezi nedostatky špatné životní prostředí a kriminalita. Poslední místo obsadil Ústecký kraj a předposlední byl Moravskoslezský. Zlínský kraj byl v roce 2019 třetí, letos se posunul na pátou příčku.

Zlínský kraj má nejlepší vzdělávání

Při srovnání všech krajů v rámci České republiky dominuje Zlínsko v oblasti vzdělávání a péče o děti. Stojí za tím například nadprůměrná úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek, ale také například to, že se děti v základních školách netísní tolik, jako jinde. Na prvním místě je region také v zájmu dětí o základní umělecké školy.

Čtěte také

Skvělé je to ve Zlínském kraji také se životním prostředím. Podíl oblastí, které jsou zahrnuty do chráněných krajinných oblastí, ale také celkový podíl zeleně, je vysoce nadprůměrný. Lidé se zde také výrazně zapojují do recyklace odpadu, čímž k ochraně životního prostředí rovněž přispívají.

Slabší je to naopak s pracovním trhem. Průměrné mzdy jsou tu s výjimkou Karlovarského kraje vůbec nejnižší, podíl nezaměstnaných do 24 let věku nadprůměrný.

O mnoho lépe na tom není ani oblast občanské společnosti. Účast na spolkové činnosti je v přepočtu na obyvatele jedna z nejnižších, zájem o aktivní účast v samosprávě je rovněž nízký.

Pokud jde o subjektivní vnímání prostředí, v němž místní lidé žijí, hodnotí pozitivně vůbec nejlépe z celé České republiky oblast bezpečnosti v místě svého bydliště, velmi spokojeni jsou také se školstvím. Naopak trochu paradoxně nejsou spokojeni v oblasti ekologie a zdravotnictví.

Pořadí krajů v roce 2020:

Místo pro život - pořadí krajů 2020
autor: Český rozhlas Zlín | zdroje: Communa , ČTK
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...