Zdravotnické plány Zlínského kraje: Jedna nemocniční akciovka ve Zlíně s pracovišti v okresech.

24. červen 2020 19:48

Zdravotní výbor zastupitelstva Zlínského kraje nedoporučuje schválit Koncepci krajského zdravotnictví

Strategickou koncepci krajského zdravotnictví do roku 2030 budou v pondělí projednávat krajští zastupitelé ve Zlíně.

Jde o zásadní dokument, podle kterého by se mělo rozvíjet zdravotnictví v kraji.

Koncepci ale nedoporučuje zastupitelům schválit zdravotní výbor. Českému rozhlasu to potvrdil předseda výboru Pavel Pustějovský z hnutí ANO.

Ten kritizuje například navrhované jednotné řízení všech krajských nemocnic nebo koncentraci péče do nové nemocnice v Malenovicích.

Plán počítá třeba s převzetím nemocnice ve Valašském Meziříčí, kterou do roku 2023 spravuje soukromá společnost AGEL.

Všechny nemocnice by také měly společné vedení nebo jednotnou kolektivní smlouvu. V praxi by to třeba pro lékaře znamenalo, že by nebyly zaměstnání třeba v nemocnici v Kroměříži, ale pracovali by pro všechny nemocnice.

Koncepci budou projednávat zastupitelé na jednání v pondělí 29. června.

Jednotné řízení všech nemocnic pod jedním IČ:

Výhody:

Ekonomické

Jednotné řízení nákupu zdravotních služeb, materiálu, služeb atd.

Přesuny výkonů a odborností mezi nemocnicemi bez dopadu do úhrad nebo spíše naopak. Celkový součet unicitních rodných čísel bude vyšší než po fúzi (některé se budou objevovat ve více nemocnicích) a bude potřeba stanovit nové parametry úhrad. V následujícím období se bude dojednávat uzavření nové rámcové smlouvy. V této variantě vznikne nový velký subjekt, který musí mít možnost stanovit základní sazbu a další parametry úhrady na odpovídající úroveň.

Sjednocení mzdové politiky, jedna kolektivní smlouva

Zachování odborností a výkonů bude v kompetenci managementu nemocnice a ne pouze zdravotních pojišťoven a odborných společností

Organizační

Jednotné řízení nákupu zdravotních služeb, materiálu, služeb atd.

Využití personálu ve všech nemocnicích bez smluv

Jednoduché zřizování ambulancí a společné dopravy pacientů do všech nemocnic

Zachování odborností a výkonů bude v kompetenci managementu nemocnice a ne pouze zdravotních pojišťoven a odborných společností

Personální

Sjednocení mzdové politiky, jedna kolektivní smlouva

Jednodušší možnost vzdělávání lékařů – pracoviště v menších nemocnicích se stanou akreditovaným pracovištěm dle nejvyššího pracoviště

Legislativní

Nejjednodušší řízení po právní stránce

Mezi nemocnicemi nebude indukovaná péče, lze ji optimalizovat

Nevýhody:

Ekonomické

Různé hodnoty ztrátovosti, závazků a pohledávek před fúzí, nejdelší a nejsložitější realizace i díky nejednotnosti v oblasti vlastnictví majetku (nemocnice/kraj)

 

Spustit audio

Související