V centru Brna můžete vidět kostel, který už neexistuje. Jeho půdorys je vyznačený v dlažbě náměstí

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kostel připomíná také pamětní deska

Vydáme se na prohlídku kostela, který už vlastně neexistuje. Řeč je o kostelu svatého Mikuláše, který kdysi stával přímo v centru Brna - uprostřed dnešního náměstí Svobody. Někdejší svatostánek tam přesto můžete vidět, i když byl v roce 1870 stržen. Půdorys bývalého kostela dnes vykreslují tmavé čáry v dláždění.

Svatostánek byl vybudován ve 13. století. „Těsně před tím fungoval v Brně jediný farní kostel. Byl to Petrov, kde se kázalo česky. Vznikla ale potřeba vybudovat kostely i pro obyvatele jiných národností. A tak vznikl kostel svatého Jakuba pro německy mluvící Brňany a přibližně ve stejné době i kostel svatého Mikuláše pro ty, kteří nerozuměli ani česky, ani německy,“ říká děkan svatojakubského kostela Václav Slouk. Právě ke svatému Jakubovi byl Mikuláš už tehdy takzvaně přifařen.

Za časů císaře Josefa II. byl ovšem kostel svatého Mikuláše v roce 1786 zrušen. „Od té doby sloužil hlavně jako vojenské skladiště a chátral. Nakonec byl v roce 1870 zbourán, to už ale kostel nevypadal úplně nejlíp,“ popisuje děkan Slouk. Podobu kostela svatého Mikuláše zachycuje několik dobových fotografií, které ale pocházejí až z posledních let jeho existence, tedy z doby, kdy se už stavba rozpadala.

Neexistující kostel dnes tedy připomínají jen linky v dlažbě. Řada obyvatel a návštěvníků Brna určitě netuší, proč vlastně v místě jsou. Naopak děkan Václav Slouk si při průchodu náměstím pokaždé uvědomí fakt, že tu kostel kdysi stával: „Té rysky v dlažbě si pokaždé všimnu. A jsem rád, že je kostel připomenutý aspoň tímto způsobem. Není ale potřeba přes to místo chodit nějak pietně. Kostel byl kdysi odsvěcen. Nicméně je to vzácné místo spojené s historií města.“