Text: David Peat - „Jemná akce“ může vést k zázračným výsledkům

Obálka časopisu Sedmá generace

Zelný rynk přinese na ukázku článek z časopisu Sedmá generace. Je jím text Davida Peata "Jemná akce" může vést k zázračným výsledkům.

S nostalgií vzpomínáme na náš dřívější sen o světě, s nímž jsme si spojovali možnosti přesné prognózy, kontroly a nekonečného pokroku. Avšak teprve když situace, jimž čelíme, zkoumáme do větší hloubky, zjišťujeme, že tento sen byl pouhou iluzí. Ekonomické, sociální a přírodní systémy, do nichž jsme zapuštěni, jsou mnohem a mnohem komplexnější, než jsme si původně představovali; určitě komplexnější než organizace, které jsme založili, aby se jimi zabývaly. Následkem toho mohou být plány a intervence, které provádíme s nejlepšími úmysly, často zkreslené. Typický příklad představuje pomoc Africe. Ačkoli i zde jsme zaznamenali výjimky jako například úspěšný program Mezinárodního červeného kříže pro léčbu malárie, jiné africké intervence skončily rozvrácením místních ekonomik, místních společenství i životního prostředí. Jedním z mnoha příkladů je Zambie, která měla kdysi sto čtyřicet oděvních továren a dnes jich má jen osm. Za tímto stavem stojí export darovaných oděvů z charitativních obchodů na Západě. A tak zůstávají problémy neřešeny, a když naše pokusy o intervenci neuspějí, použijeme tytéž prostředky ve větším množství a s o to větší silou. V rámci úvah na toto téma se Joseph Meeker ve své knize Komedie přežití domnívá, že my lidé Západu máme tendenci nahlížet svět skrz masku tragédie. Tváří v tvář environmentálním problémům cítíme, že se musíme bránit: vyhlašujeme válku chudobě, válku drogám, válku terorismu. Podle Meekera však řešení environmentálních problémů musí přijít prostřednictvím komedie, což chápu jako blízké tomu, co jsem sám nazval „jemnou akcí“.
úryvek

Autorem textu, který pro časopis Sedmá generace přeložil Jiří Zemánek, je anglický holistický fyzik, filozof a spisovatel David Peat. Zpočátku se věnoval výzkumu fyziky pevných částic a základů kvantové teorie. Dlouhá léta spolupracoval s fyzikem a filozofem Davidem Bohmem, o němž napsal monografii. Později se jeho zájem rozšířil na hlubinnou psychologii a na oblast umění a obecné aspekty kultury, včetně kultury domorodých Severoameričanů. Je autorem knih o kvantové teorii, teorii chaosu, synchronicitě či umění a spiritualitě Černonožců. Jedna z jeho posledních prací má název „Jemná akce: vnášení kreativní změny do turbulentního světa“. David Peat žije ve středověkém toskánském městečku Pari v Itálii, kde založil Centrum Pari pro nové vzdělávání.

Celý text si můžete poslechnout v Zelném rynku v sobotu 24. září po 17. hodině.