Středa: Rodinné tradice a jejich pokračovatelé

Jitka Lukešová
Jitka Lukešová
Trvá u vás v rodině vztah k nějakému řemeslu nebo koníčku? Máte ve své rodině někoho, kdo jde ve vašich šlépějích? A nebo jste porušili rodinnou linii a zběhli od povolání, které se u vás v rodině dědí „z otce na syna“ a „z matky na dceru“ už po generace?

Známe to mnozí už z pohádek! Když měl mlynář mlýn, zdědil ho pak syn a byl také mlynářem. Když měl otec království, syn se stal králem a zůstal na hradě.

No a dnes? V některých rodinách se „dědí“ povolání. Je-li otec lékař, syn se často potatí, je-li právníkem, i tohle se předává. Někde jsou zase generace učitelů, krejčích, kuchařů nebo techniků.

Jak to bylo a je u vás?