Squishy: Populární hračka plná nebezpečných chemikálií. Odborníci jsou zděšeni

Dětské hračky squishy
Dětské hračky squishy
0:00
/
0:00

I u nás je běžně k sehnání hračka, kterou dnešní děti milují. Mívá podobu jídla, zvířátka nebo oblíbené postavičky. Jde o měkký, často voňavý plast, který se po zmáčknutí vrátí do původního tvaru. Dánské úřady otestovaly 12 takových hraček na svém trhu a výsledek experty šokoval. Všechny uvolňovaly řadu nebezpečných chemikálií v tak velkém množství, že squishies musely být staženy z trhu. Čeká něco podobného i výrobky prodávané u nás?

S hračkou, která nemá český název, a tak se jí říká „squishy“ (případně v plurálu squishies“), si nejčastěji hrají děti ve věku od 5 do 12 let, výjimkou nejsou ani děti tříleté. S hračkami se mazlí, mačkají je a v některých případech s nimi také spí v postýlce. Často jich přitom mají hned několik, u sběratelů jde až o desítky kusů. I to vyplývá z průzkumu, který provedli dánští odborníci.

Z čeho jsou „squishies“?
Hračky se vyrábějí z polyuretanové pěny. Odborníci u 8 vybraných hraček provedli tzv. kvalitativní analýzu, tedy identifikaci obsažených chemikálií. Laboratoř našla celkem kolem stovky různých chemikálií, z nichž 35 bylo stanoveno s vysokou jistotou. Jednalo se o velmi různorodou skupinu chemických látek. Část z nich pochází z výroby samotného polyuretanu, jako jsou zbytky katalyzátoru polymerace, nebo některé aminosloučeniny. Dále byly nalezeny například některé parfémující látky, dva ftaláty (DEHP, DEP) nebo jeden ze zpomalovačů hoření.

Na vzorku 12 kusů zjistili, že testované výrobky obsahovaly desítky různorodých chemických látek. A na základě výsledků naměřených v laboratoři pak provedli hodnocení zdravotních rizik kvůli možnému úniku škodlivin do ovzduší. V případě 17 látek došli k hodnotám, které považují za problematické. Nejhorší výsledky se týkaly 6 látek, u kterých byla bezpečná hodnota překročena 15krát až 206krát!

Zamořený pokojíček?

Alarmující výsledky se týkají právě případů, pokud by malé děti spaly se svou hračkou v postýlce. A velmi znepokojující výsledek přineslo modelování situací, kdy mají děti v pokojíčku squishies ve větším počtu. Taková sbírka totiž může vést k nepřijatelně vysokým koncentracím některých nebezpečných chemikálií v místnosti. Bohužel všech 12 testovaných hraček uvolňovalo nebezpečné chemické látky v nepřijatelném množství, a proto musely být všechny staženy z prodeje.

Alergeny, karcinogeny, játra v ohrožení

Řada nalezených látek může dráždit oči a sliznice úst nebo dýchacích cest. Mezi chemikáliemi, jejichž přítomnost testy prokázaly, byly například některé alergeny. Odborníci proto upozorňují, že hlavně opakovaný kontakt hraček s kůží můžete vést ke vzniku kontaktní alergie. Pokud malé děti vkládají hračky do úst, může dojít k podráždění kůže nebo ke vzniku alergie, přičemž vyšší riziko se týká oblastí, kde je kůže nejtenčí, jako jsou třeba rty.

Mezi látky prokázané v testovaných hračkách patří například i dimethylformamid (DMF), který byl Evropskou unií zařazen na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), protože je považován za látku toxickou pro reprodukci. Některé objevené látky mohou mít negativní účinky na játra. Objeveny byly také látky považované za karcinogeny.

Dánská zjištění jsou varováním i pro české spotřebitele. Zatím nejsou k dispozici testy těchto hraček, které se prodávají v českých kamenných obchodech nebo na internetu. Proto se na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha obrátilo Centrum pro životní prostředí a zdraví s podnětem, aby jeho úřad prošetřil obsah chemikálií ve squishies na českém trhu.

Seznam nebezpečných látek nejvíce překračující bezpečné hodnoty
Podle závěrů hodnocení zdravotních rizik by nejhorší výsledky z hlediska překročení bezpečné hodnota mohly představovat tyto látky: 

• triethylenediamine  - překročení až 206krát
• bis(2-(dimethylamino)ethyl)ether – překročení až 200krát
• N,N-dimethylformamide – překročení až 73krát
• 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, překročení až 46krát
• dimethylaminoethanol, překročení až 28krát
• cyclohexanone, překročení až 15krát

Zdroj: dánské Ministerstvo pro životní prostředí a potraviny (Ministry of Environment and Food of Danmark)