Sedm let příprav a už 20 let existence – to je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Inaugurace 2001

Před 20 lety, k 1. lednu roku 2001, byla slavnostně zřízena Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Vznikla sloučením zlínské Fakulty technologické a Fakulty managementu a ekonomiky, které byly součástí brněnského Vysokého učení technického.

Za svoji dosavadní existenci si UTB dokázala získat mezi českými vysokými školami své pevné místo. Zlínskou univerzitu, která nese jméno zakladatele obuvnického impéria, navštěvuje na jejích šesti fakultách téměř deset tisíc studentů, z toho tvoří deset procent zahraniční studenti.

Projekt budoucí univerzity se ve Zlíně připravoval od 90. let 20. století, kdy k místní pobočce Vysokého učení technického v Brně (Fakultě technologické) přibyly Fakulta managementu a ekonomiky a Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací. Slavnostní inaugurace UTB a jejího prvního rektora, profesora Petra Sáhy, proběhla 16. května 2001 za účasti více než 400 prominentních domácích i zahraničních hostí. Byl mezi nimi i syn tvůrce moderní podoby Zlína Tomáše Bati Tomáš Baťa junior.

V současné době je UTB tvořena šesti fakultami: Fakultou technologickou, Fakultou managementu a ekonomiky, Fakultou multimediálních komunikací, Fakultou aplikované informatiky, Fakultou humanitních studií a Fakultou logistiky a krizového řízení. Největší zájem uchazečů je o studijní program Ekonomika a management na Fakultě managementu a ekonomiky. Rektorem je od loňského února profesor Vladimír Sedlařík, který za pomyslnou výkladní skříň univerzity považuje výzkumná centra.

Oslavy výročí UTB

Univerzita Tomáše Bati si kvůli pandemii koronaviru bude výročí připomínat převážně v on-line prostředí. "Původně se měly konat nejrůznější koncerty, oblíbená studentská akce Majáles nebo slavnostní shromáždění akademické obce. Zda se opravdu akce uskuteční, bude jasné až v průběhu příštího roku," uvedla mluvčí UTB Petra Svěráková.

Nabízíme rozhovor s jejím historicky prvním rektorem Petrem Sáhou a současným rektorem Vladimírem Sedlaříkem. Dozvíte se například, že jeden z absolventů se stal rektorem na největší univerzitě ve Vietnamu.

 

autoři: Andrea Kratinová , rvorlova | zdroj: ČTK
Spustit audio

Související