Proč se při stolování nedávají ruce do klína. Radí Eva Filipová

Toto pravidlo etikety vychází ze starého zvyku, že dříve nosili muži u sebe pistoli nebo jinou zbraň. Aby dali najevo, že jí nechtějí použít, museli dát ruce na stůl. Takže dodnes tuto tradici dodržujeme, i když žádné zbraně už nenosíme.

Je neslušné dávat si při stolování ruce pod stůl.  Ruce by měly volně spočívat na jeho kraji, kromě loktů, paže nejsou daleko od těla, abychom nevráželi do souseda.

Eva Filipová

Eva Filipová se zabývá především tématikou společenského chování. Je autorkou knihy Společenská nápověda. Po roce 1991 byla jednou z prvních, která začala s programem úspěšných kurzů pro ženy. Sama absolvovala studium na Mezinárodní škole pro estetiku v New Yorku.

Je členkou redakční rady časopisu Prestige, autorkou mnoha zajímavých reportáží z exotických zemí a spoluautorkou Zlaté kuchařky. Její mimořádný zájem o gastronomii a znalost prostředí jí přivedl k napsání dalších knih jako Exellent menu a Česká moderní kuchyně. Práci kuchařů obdivuje a jejich finální výtvory považuje za výtvarná díla.

Eva Filipová