Poštovní úředník z Doudleb zachytil zprávu o vzniku Československa. Obec po něm pojmenovala most

Konstrukce mostu působí dodnes svěže a moderně i po devadesáti letech od dostavění
Konstrukce mostu působí dodnes svěže a moderně i po devadesáti letech od dostavění

Kdyby král Přemysl Otakar II. nezaložil České Budějovice, byly by dnes možná jihočeským krajským městem Doudleby. Tak důležitým správním centrem tato jihočeská obec kdysi bývala. Zdejší obyvatelé ale podstatnou část této historie toužili hlavně po jednom - mít pořádný most. Ten byl nakonec dostavěný v roce 1928, v létě o rok později ho pak slavnostně otevřeli.

Doudleby na jihu Čech byly vždy sužovány přívaly velké vody, která znemožňovala hospodářským vozům přebrodit se na druhý břeh. „Všichni rolníci z Doudleb měli své pozemky za řekou a spojení mezi Doudleby a Straňany zajišťovala jen dřevěná lávka v místech pod dnešním mostem,“ říká doudlebský kronikář Jan Šimánek. „Jestliže povodeň či ledové kry plující na jaře po řece lávku odnesly, nebyl přechod možný vůbec. Stavba mostu byla ale finančně nákladnou záležitostí.“

V roce 1905 založili proto občané Doudleb a Straňan Mostní spolek, do kterého pravidelně odváděli finanční příspěvky. Předsedou spolku byl poštovní úředník a později archivář František Miroslav Čapek z Českých Budějovic. V Doudlebech měl letní byt a koupil si zde pozemek na kopci, který se dodnes jmenuje Čapák. V roce 1906 byl jmenován čestným občanem obce. Díky svému vlivu získal finanční podporu státní správy.

František Miroslav Čapek byl poštovní úředník a později inspektor. Původním povoláním byl učitel, který působil v sousedním Střížově, kde roku 1894 objevil kamennou křtitelnici, v které byl podle pověsti pokřtěn Jan Žižka. Zasloužil se také o vybudování pomníku rychtáři Janu Kubatovi u Zbudova.

Dne 28. října 1918 zachytil František Miroslav Čapek jako první telefonickou zprávu o vzniku samostatného Československa a symbolicky shodil rakouský znak z průčelí poštovního úřadu v Českých Budějovicích.

„Díky svému vlivu získal Čapek pro stavbu mostu krajskou, zemskou i státní finanční podporu. Stavba byla zadána firmě Jindřich Bubla a začalo se s ní 20. března 1928. Dne 25. srpna 1929 se konala v Doudlebech velká slavnost k otevření nového mostu, který byl nazván podle toho, který se o něj nejvíce zasloužil – Čapkův most,“ říká Jan Šimánek. Na věčnou připomínku je na mostě pamětní bronzová deska.

Doudlebský most je železobetonový a má tři oblouky. Je dlouhý 69,70 metru a široký 6,9 metru. Na svoji dobu měl a dodnes má velmi moderní konstrukci a tvarem připomíná slavný most v Bechyni.