Pondělní Noční linka: Přítel nad zlato

Jana Chládková

Máte přítele, na kterého se můžete spolehnout ve všech životních situacích? Jak se znáte dlouho? Jak jste se seznámili? Co vaše přátelství nejvíce prověřilo? Může vzniknout opravdové přátelství na pracovišti? Čeho si na svém příteli vážíte nejvíce? Co pro vás znamená přátelství jako takové? Máte lepší vztahy s přáteli než s vlastní rodinou?

Přátelství je téměř ve všech charakteristikách shodné s láskou. Na rozdíl od lásky ale přátelé nejsou fyzicky přitahováni svými protějšky.

Jedná se o mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním. Lidé v přátelském vztahu se vůči svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí pro své přátele to nejlepší. Důležitá je také vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost empatie; přátelé se svým protějškům mohou svěřit se svými pocity a názory bez strachu, že by za ně byli odsuzováni. V přátelství je také běžná vzájemná nezištná pomoc a touha trávit se svým protějškem co nejvíce času.