Noční linka

Zora Ježková

Dne 18. září 1851 poprvé vyšel deník New York Times. A téma úterní Noční linky?

Jakým způsobem především získáváte informace o dění u nás doma, i ve světě? Upřednostňujete, rozhlas, televizi, internet, nebo tištěné noviny?

Nebo spoléháte na ústní podání přátel? Sledujete vůbec zprávy? A zajímá vás,co se kde děje? Mají média vliv na utváření vašeho názoru na život, na svět, nebo máte tak říkajíc „svoji hlavu“?

V úterní Noční lince Českého rozhlasu, tentokrát z Olomouce, se na setkání s vámi a na vaše názory těší Zora Ježková 18. září od 23:00 do 01:00 hodin.