Narodil se v hospodě v Mladcové, jmenuje se po něm knihovna. František Bartoš byl učitel i vlastenec

František Bartoš v době působení v Brně
František Bartoš v době působení v Brně
0:00
/
0:00

Další díl pořadu Rodáci známí neznámí je věnovaný významné osobnosti druhé poloviny 19. století, Františku Bartošovi.

František Bartoš byl moravský pedagog, vlastenec, jazykovědec, etnograf, významná osobnost moravské vzdělanosti a kultury druhé poloviny 19. století, organizátor vědeckého a národního života na Moravě, autor dosud jediného souborného moravského dialektologického slovníku

Narodil se v hospodě v Mladcové u Zlína. Obecnou školu navštěvoval ve Zlíně, i přes nedostatek prostředků pokračoval ve studiu na gymnáziu v Olomouci.

Po studiích ve Vídni vyučoval na piaristickém gymnáziu ve Strážnici, německém gymnáziu v Olomouci a německém katolickém gymnázium v Těšíně. Z Těšína odešel do Brna, kde působil téměř třicet let, nejprve jako profesor na slovanském gymnáziu, od roku 1888 jako ředitel na nižším českém gymnáziu.

Životu a dílu Františka Bartoše je věnována stálá expozice v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně sídlícím ve zlínském zámku s názvem Pamětní síň Františka Bartoše.

Na jeho rodném domě je umístěna pamětní deska, ve zlínské čtvrti nesoucí jeho jméno jej připomíná busta, kterou v roce 1948 vytvořil sochař Karel Řezník. V roce 1996 vzniklo Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy. Jeho jméno od 1. ledna 1996 má ve svém názvu Krajská knihovna Františka Bartoše.

Životopisná data:

16. 3. 1837 narozen v Mladcové u Zlína

1843-49 docházel do farní školy ve Zlíně

1852 studium na k. k. Diöcesan-Musterhauptschule v Olomouci

1853-1860 studium na německém gymnáziu v Olomouci

1860-64 studium na univerzitě ve Vídni

1864-65 vyučoval na piaristickém gymnáziu ve Strážnici

1865-66 vyučoval na německém gymnáziu v Olomouci

1866 aprobován z latiny pro vyšší gymnázia

1866-69 vyučoval na německém katolickém gymnáziu v Těšíně

1869 získal titul c. k. profesora

1869-88 vyučoval na I. českém gymnázium (tzv. slovanském) v Brně

1888-98 ředitelem II. (nižšího) českého gymnázia v Brně

1890 za Dialektologii moravskou získal cenu Kotljarevského od carské Akademie nauk v Petrohradě

1892 jmenován c. k. školním radou

1898 odchod do penze, návrat z Brna do rodné Mladcové

11. 6. 1906 zemřel v Mladcové

Spustit audio

Související