Memoáry: Pavel Švanda - Vzpomínky na šedesátá léta

Třináctou částí pokračuje vyprávění Pavla Švandy o konci 60. let.

Konformní postoj pro mě nepřicházel v úvahu. Ne že bych byl až tak velký hrdina, nebo že by se mně chtělo jít rubat uhlí. Ale poměrně brzy mně bylo jasné, že za případné vzetí na milost bych zaplatil přinejmenším rolí udavače. A potom: ten druh lidí, kteří se dostali ke kormidlům a s nimiž bych se musel denně stýkat, třebas jako redaktor některého deníku, ten se mně vůbec nelíbil. A nešlo jen o případné nadřízené: okamžitě se na scénu vyrojili mladí přičinlivci. Někteří z nich ještě před několika měsíci hráli role velkých obroditelů a nyní mimořádně snadno vyměnili názory. Z některých z nich se postupem času vyvinuli slušní a schopní lidé. Jiní jsou dodnes jaksi k dispozici každému pokusu o plané vzrušení. Tenkrát jsem si říkal: denně se stýkat a potýkat s hloupými šéfy a s přičinlivými kariéristy a denně být vydán jejich dohledu? Děkuju, nechci, raději si půjdu po svých. Ale co to znamenalo, jít si po svých? Nešlo přece jen o to, jak se uživit, ale také o to, co si myslet o tom všem, co se stalo. A co psát a zda vůbec psát, když naděje na uveřejnění byly nulové.
úryvek

Celý příspěvek Pavla Švandy si můžete poslechnout v Zelném rynku v sobotu 1. října.

Spisovatel a filmový kritik prof. Pavel Švanda se narodil 6. června 1936. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, obor dějiny umění. V letech 1971-1990 prošel řadou praktických zaměstnání vesměs manuální povahy, roku 1990 se vrátil k literární a publicistické činnosti a v roce 1992 začal přednášet na Divadelní fakultě JAMU. V 60. letech publikoval v časopisech Host do domu, Film a doba, v deníku Rovnost aj., v 90. letech mj. v revue Proglas. Knižně vydal mj. Anonymní povídky (1967), Zázraky v malém ráji (1991), Portréty (1994), Zkušenosti (1995), Na obou březích (1996), Libertas a jiné sny (1997), Hodinka profesora Bojera (1998). V roce 2002 přibyla prozaická kniha Krajina s trnem v oku a soubor jedenácti esejů Monstrum a jiná domácí zvířata, v roce 2004 básnická sbírka Cestou z Kainova pohřbu a roku 2006 vzpomínková kniha Paměť esejisty.