Fejeton: Věra Lejsková - Můj život s rozhlasem

Zelný rynk v úvodu přinese v autorském čtení fejeton klavíristky a literátky Věry Lejskové Můj život s rozhlasem.

Letos mám takové malé soukromé výročí: je to právě šedesát let, co jsem bytostně spjata s brněnským rozhlasem, s redakcemi hudební, literární, zpravodajskou – to už stojí za trochu vzpomínání. Ale já jsem v tom brněnském rozhlase byla vlastně ještě daleko dříve! Bylo to někdy v roce 1940-41, chodila jsem v Kyjově do obecné školy a naše paní učitelka Luzarová přihlásila naši třídu do pořadu brněnského rozhlasu „Děti ze Slovácka volají děti z Horácka“ (možná to bylo naopak), redaktorem pořadu byl tehdy František Tenčík. My jsme přijeli všichni v kyjovských krojích, děti z Horácka byly v civilu – existuje z toho dokonce fotografie, kterou jsem po letech uviděla ve sborníku města Brna, vydaném někdy po válce. Co mě nejvíc překvapilo, když jsem do toho studia později zase přišla – byla to tzv. jednička – že tam všechno vypadalo přesně stejně jako tenkrát.
úryvek

Věra Lejsková (nar. 1930) je pianistka, pedagožka na brněnské konzervatoři a také publicistka. Spolupracuje s denním tiskem i odbornými časopisy a také s brněnským rozhlasem a televizí. Deset let psala a namlouvala fejetony pro relaci Hlasy a ohlasy Radia Svobodná Evropa. V roce 2003 vyšel výběr z těchto textů pod názvem Moje Brno v nakladatelství Šimon Ryšavý.

Celý fejeton uslyšíte v úvodu Zelného rynku v sobotu 8. října. Pořad začíná v 17 hodin.