Farníci z kostela svatého Ignáce v Praze připravili adventní Dny víry, přicházejí na ně i školy

Dny víry u svatého Ignáce v Praze nabízejí až do Štědrého dne různé akce spojené s adventem a Vánocemi. Zájemci mohou navštívit třeba přednášky, bohoslužby, koncerty, modlitební večery, anebo si vytvořit figurku do společného betléma. V rámci programů pro školy kostel navštěvuje také řada dětí.

Adventní Dny víry si vymysleli farníci z kostela svatého Ignáce v Praze. Co je k tomu vedlo, vypráví pater Pavel Bačo.

Pavel Bačo: „Dny víry byly teď v červnu hned v návaznosti na Noc kostelů, a pak přišla také ta myšlenka od týmu našich spolupracovníků, dobrovolníků, bývalých biřmovanců a novokřtěnců, že by se dalo něco zorganizovat i na adventní období. Takže se postupně vykrystalizoval program na celý prosinec.“

Co konkrétně v programu je, vyjmenovává pastorační asistentka Tereza Novotná.

Tereza Novotná: „Programy jsou jak pro jednotlivce, tak pro skupiny, pro děti i pro seniory. To znamená, že si můžete na webu nebo v letáčku vybrat program, který vás zajímá – buď hledáte přednášku, nebo koncert nebo výtvarnou dílnu. Stěžejní program připravujeme na sobotu 16. prosince, kdy by se děti i dospělí měli dozvědět, proč jsou některé figurky v betlémě – k tomu slouží výtvarná dílna. Budeme ukazovat, k čemu je kadidlo, jak vypadá, co to ten král Ježíškovi donesl. Budou se číst knihy spisovatele Eduarda Martina, který mezi nás také přijde, což je hlavně program pro seniory. A také bude možnost se modlit, zeptat se na leccos o víře.“

Stavění společného betléma v rámci Dnů víry v kostele sv. Ignáce v Praze

V rámci Dnů víry mohou lidé vyrábět figurky do betléma.

Tereza Novotná: „U nás se betlém staví od 1. prosince a 24. prosince při slavnostní mši svaté v 16 hodin přineseme do betléma Ježíška, Pannu Marii a svatého Josefa. A celé to stavění betléma spočívá v tom, že buď si doma vyrobíte figurku, kterou donesete a můžete si ji do toho betléma přidělat, anebo právě toho 16. prosince můžete betlém vytvářet společně s námi. Náš prioritní cíl není postavit betlém, ale rádi bychom všem těm návštěvníkům řekli, proč se ten betlém staví, že betlém vymyslel svatý František z Assisi, povyprávět historii betléma. Zjistili jsme, že často lidé vůbec netuší, proč ten betlém je a proč se má dělat.“

V kostele svatého Ignáce ale i na dalších místech se konají adventní a vánoční programy pro školy, které zajišťuje Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského. To vzniklo letos v září a vede ho Marie Zimmermannová.

Marie Zimmermannová: „Vždy koncipujeme programy na 45 minut a ty nabízíme tady v Praze buď v kostelích, kam se učitelé s dětmi rádi podívají – třeba v katedrále nebo v chrámu svatého Mikuláše. Také mohou navštívit naše centrum, kde máme sál a tam je možné s jednou třídou ten program absolvovat. Využíváme prostory u svatého Ignáce, což je jezuitská farnost, kde mají podobný sál, anebo jsme schopni přijít do školy a realizovat ten program přímo ve třídě.“

Děti se pomocí hry seznámily s legendou o biskupu Mikulášovi. Nejprve vytvořily moře a lodičky

Marie Zimmermannová: „Jednak se nabízejí postavy adventu. Nejznámější je biskup Mikuláš spojený s nadílkou. Ale máme tam třeba i svatou Barboru, která ukazuje na prvopočátky křesťanství ještě v době pronásledování, kdy se ten člověk musel rozhodnout, že si stojí za vírou, kterou objevil – to je program pro ty starší. A pak jsou to postavy spojené s biblickým příběhem o narození Ježíše Krista.“

Já jsem zrovna zastihla prvnáčky během programu o biskupu Mikulášovi. Jedna z holčiček mi prozradila, co se o něm dozvěděla.

Holčička: „Že pomáhala úplně jinému městu, které skoro ani neznal.“

Během programu se totiž děti staly obyvateli města Myra a zapojily se do záchrany lidí na druhém břehu moře, které postihl hladomor. Biskup Mikuláš zorganizoval sbírku potravin, zakoupil loď a pomoc přivezl hladovějícímu městu.

Děti se v Pedagogickém centru Arcibiskupství pražského pomocí hry seznámily s legendou o biskupu Mikulášovi. Na obou březích moře vystavěly města. V jednom žil biskup Mikuláš a zorganizoval sbírku pro hladovějící město na druhém břehu moře

Pracovník pedagogického centra: „Někdo bude kormidlovat a vy budete všichni pádlovat. Takže raz a dva, raz a dva jsme tam.“
Děti: „Jó“ (smích).

O programy mají školy značný zájem, a to dokonce i ty mimopražské.

Marie Zimmermannová: „Nám se k dnešnímu dni přihlásilo asi 45 škol a těch programů je objednaných asi 120.“

Uvádí Marie Zimmermannová z Pedagogického centra Arcibiskupství pražského.