Další krok k napojení Zlína na dálnici. Úřady po deseti letech znovu schvalují čtyřproudou silnici od Kostelce do centra města

6. prosinec 2020 11:08

Čtyřproudá silnice má spojit centrum Zlína a chystanou dálnicí D49 z Hulína do Fryštáku. Podle zlínského krajského úřadu může mít tato stavba významný vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

Po deseti letech chce Zlínský kraj znovu schválit projekt čtyřproudé silnice II/49. Ta má spojit centrum Zlína a chystanou dálnicí D49 z Hulína do Fryštáku.

Jde o asi tříkilometrový úsek od křižovatky u Kostelce po stávající křížení ulic Sokolské s ulicí Padělky.

Podle zlínského krajského úřadu může mít stavba této silnice významný vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

Čtěte také

Ředitelství silnici Zlínského kraje tak musí především nechat posoudit vliv na úpravu Fryštáckého potoka, obsah chloridů při zimní údržbě nebo dopad na okolní přírodu.

Co musí silničáři doložit:

1. Způsob úpravy koryta Fryštáckého potoka v místě nutné přeložky toku.

2. Vyhodnocení vlivu obsahu chloridů ve srážkových vodách při zimní údržbě silnice na Fryštácký potok.

3. Způsob odvodnění ploch záměru a rozmístění odlučovačů ropných látek.

4. Způsob řešení havarijní situace, při které je možnost úniku většího množství nebezpečných látek.

5. Dopad záměru na faunu, flóru a místní ekosystémy.

6. Problematiky světelného znečištění a vyhodnocení jeho vlivů.

Přestavba silnice II/49 se řešila už do roku 2008. Původní kladné stanovisko ale vypršelo. Projekt se změnil, první plány počítaly s tím, že celá silnice měla být široká 24,5 metru, nyní to je 15,5 metru.

Součástí záměru je nyní také návrh chodníků a cyklostezek, přeložky účelových komunikací a nejnutnější přeložky a úpravy koryta Fryštáckého potoka.

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1pMSzkxMl96amlzdG92YWNpRE9DXzYzMzIyNzI0NDc5NDYwOTkwODcucGRm/ZLK912_zjistovaci.pdf

Spory brzdí výstavbu dálnice D49 už roky. Politici a silničáři přitom poklepali na základní kámen této dopravní cesty před jedenácti lety, stavět se zatím nezačalo. Nyní se čeká na stavební povolení.

Ředitelství silnic a dálnic chce začít stavět příští rok.

Spustit audio

Související