Chloubou zámku v Rájci nad Svitavou je knihovna. Jedna z největších zámeckých biblioték na Moravě

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Obří knihovna na zámku v Rájci

Až do zestátnění zámku v roce 1945 patřilo sídlo rodu Salmů. Ti se také postupně zasloužili o vznik unikátní knihovny, která se rozprostírá hned ve třech zámeckých sálech.

„Tuto knihovnu začal budovat kníže Karel Josef. Nakonec se v ní postupně shromáždilo na 60.000 svazků. Jsou psané v jedenácti jazycích a už od časů Karla Josefa jsou tu například i různé architektonické plány nebo mapy. A protože se zabýval také okultními vědami, jsou tu uloženy i knihy o kabale anebo o zednářích,“ říká rájecká kastelánka Jana Kopecká.

Se stopami zednářů se mohou návštěvníci setkat přímo v knihovně i mimo regály s knihami. Interiér je totiž dozdoben zednářskými symboly, mimo jiné i asi metr vysokými kostrami. Není to náhoda, Karel Josef byl zakladatelem místní zednářské lóže.

K velkému rozšiřování knihovny došlo také za časů syna Karla Josefa, tedy za časů Huga Františka. „Toho v 19. století uchvátila technika a veškerý pokrok. Takže nám tady vznikla nádherná technická knihovna. Knihy tohoto žánru sice nejsou na pohled krásné, protože nejsou vázané do kůže, ale mají ohromnou hodnotu,“ dodává kastelánka.

Knihovnu mohou návštěvníci zámku obdivovat během prohlídky reprezentačních prostor, samotnými knihami ale listovat nemohou. To tu povolují jen výjimečně. „To je dovoleno jen badatelům se speciálním povolením a za zvláštních podmínek,” prozrazuje Jana Kopecká. 

oficiální stránky: https://www.zamekrajec.cz/cs